2020-04-12

Mimo że sama cena mieszkania jest wysoka, czasem nawet bardzo, to nie jest jedynym kosztem, jaki trzeba pokryć. Musimy jeszcze pamiętać o innych opłatach. Wśród nich jest również podatek. Nieruchomość wymaga opłacenia podatku od zakupu i nie tylko. Jest jeszcze podatek VAT czy podatek od nieruchomości. Oto wszystkie obowiązujące za zakup nieruchomości podatki.

Podatek przy zakupie nieruchomości. Kto płaci?

Podatek od kupna mieszkania 

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Wysokość tego podatku to 2%  rynkowej wartości zakupionego mieszkania.

Zazwyczaj jednak podatek ten jest obliczany od ceny ustalonej w akcie notarialnym i to notariusz odprowadza go do Urzędu Skarbowego. Trzeba jednak jeszcze pamiętać, że w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego, jeśli cena będzie bardzo niska, konieczne może być jej uzasadnienie.

Przyczyną niskiej ceny może być na przykład gorszy stan techniczny mieszkania albo niekorzystna lokalizacja. Jeśli urząd skarbowy zakwestionuje wartość mieszkania stwierdzając, że cena została zaniżona, może zostać doliczony podatek i to z odsetkami.  Istnieją jednak też wyjątki, kiedy nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzieje się tak na przykład, kiedy mieszkanie kupujemy od właściciela będącego przedsiębiorcą i podatnikiem VAT, który dokonuje sprzedaży mieszkania ze stawką podatku ZW. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC będziemy musieli też zapłacić w sytuacji, kiedy nabędziemy mieszkanie na kredyt hipoteczny czy kredyt od developera.

Podatek ten wynosi 19 złotych lub 0,01% od kwoty hipoteki w zależności od rodzaju hipoteki lub od wysokości kredytu od developera. 19 zł to stawka przy hipotece kaucyjnej, natomiast 0,01% kwoty hipoteki, to stawka przy zwykłej.

Podatek VAT przy zakupie mieszkania

Podatek VAT czyli od towarów i usług jest doliczany do ceny mieszkania automatycznie w sytuacji, kiedy mieszkanie kupujemy bezpośrednio od developera na pierwotnym rynku. Wysokość podatku VAT zależy od powierzchni mieszkania. Jeśli mieszkanie jest większe niż 150 metrów kwadratowych, stosowana jest stawka w wysokości 23%.

W przypadku mniejszych mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 150 metrów kwadratowych, stawka podatku VAT wynosi 8%. 

Sprzedawca nieruchomości płaci podatek dochodowy

 

Nie tylko na kupującym mieszkanie ciążą obowiązki podatkowe. Sprzedający mieszkanie osiąga w ten sposób dochód, za który musi zapłacić podatek dochodowy, jeśli sprzedał nieruchomość jeszcze przed upływem pięciu lat od zakupu. Te pięć lat jest liczone od końca roku, w którym nieruchomość została zakupiona. Taki podatek rozliczamy za pomocą deklaracji PIT-39. Deklarację tę należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży mieszkania. Istnieje jednak możliwość ulgi podatkowej.

Przysługuje ona temu, kto w ciągu trzech lat od końca roku sprzedaży nieruchomości, wyda zarobione w ten sposób pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Poza kupnem nowej nieruchomości, takim celem może być również remont czy przebudowa lokalu, pod warunkiem, że podatnik będzie jego właścicielem.

Obecnie zwolnieni z podatku są także spadkobiercy, jeśli minęło pięć lat od momentu kiedy spadkodawca stał się właścicielem nieruchomości. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości zmieniły się niedawno. Wcześniej obowiązywały nieco inne. 

Podatek od nieruchomości

Wraz z momentem, kiedy stajemy się właścicielami, na nas spada obowiązek opłacania podatku od nieruchomości. Podatek ten opłaca się każdego roku, w czterech ratach, co kwartał, do 15 dnia marca, czerwca, września i grudnia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zapłacić całość podatku od razu.

Najważniejsze, aby zrobić to w terminie, bo inaczej naliczane będą odsetki. Kwota podatku od nieruchomości wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt złotych i zapłacenie jej od razu w całości nie rujnuje konta, a później nie trzeba już pamiętać o kolejnych ratach do zapłacenia. Podatek od nieruchomości różni się od innych podatków tym, że opłacany jest dla Urzędu Miasta lub gminy, a nie dla urzędu skarbowego.

Oprócz podatku od nieruchomości jest jeszcze opłata za prawo własności, na którą przekształcona została opłata za użytkowanie wieczyste. Opłata za użytkowanie wieczyste w przeciwieństwie do podatku, opłacana jest jednorazowo, do końca stycznia.